GRIP&GLANS
Over ons

Van wetenschap naar praktijk

De GRIP&GLANS-groepscursus is ontwikkeld binnen het onderzoeksprogramma van Prof. dr. Nardi Steverink, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In haar onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat houdt een gezond, gelukkig en zinvol leven precies in? Wat hebben mensen nodig om een gezond, gelukkig en zinvol leven te leiden? Wat kunnen mensen zelf doen? Wat kunnen de sociologie en de psychologie ons hierover leren?
Veel onderzoek heeft al aangetoond dat sociale relaties - zowel in termen van persoonlijke relaties als van maatschappelijke rollen - van groot belang zijn voor het welbevinden, en ook voor de lichamelijke gezondheid en zelfs voor de levensduur van mensen. Maar het is ook duidelijk dat mensen ook zelf een bijdrage kunnen leveren om een gelukkig, gezond en zinvol leven te leiden. Daarom heeft Steverink de theorie “Zelf-Management-van-Welbevinden” ontwikkeld.

Deze theorie vormt de basis voor de G&G-groepscursus. Enerzijds gaat het om vijf kerndomeinen van welbevinden, die worden weergegeven door de letters van het woord GLANS. Anderzijds gaat het om zelfmanagementvaardigheden, waardoor mensen goed voor hun eigen welbevinden zorgen. Zelfmanagement gaat over weten wat je gelukkig maakt en weten hoe je moet denken of handelen op een manier dat je welbevinden kunt bereiken of behouden. Een goede ‘zelfmanager’ ervaart daarmee GRIP op het eigen leven en ook GLANS. Aspecten van zelfmanagement zijn onder andere: het vermogen om initiatief te nemen, om te investeren in bijv. vriendschappen, het vermogen om positief te blijven en te zorgen voor weerbaarheid.