GRIP&GLANS
Cursus volgen

Is GRIP&GLANS iets voor mij?

De GRIP&GLANS groepscursus is speciaal ontwikkeld voor deze mensen. Met deze cursus bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van je eigen leven.

Voor wie is de cursus bedoelt?

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen. Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de GRIP&GLANS groepscursus heel geschikt.

  • Ik mis soms gezelligheid en mensen om mij heen.
  • Mijn kenissenkring kan wel wat uitgebreider.
  • Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb.
  • Ik wil wel iets ondernemen, maar stel het steeds uit.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met manieren waarop u het leven wat meer glans kunt geven. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van de zogenaamde GLANS-schijf van vijf, waarbij elke letter van het woord GLANS een schijfje inneemt. De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben om prettig te leven.

Concrete onderwerpen zijn:

  • Positief zijn en blijven;
  • Initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
  • Samen met andere zijn en vriendschappen opbouwen;
  • Doelen stellen en bereiken;
  • Persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
  • De positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren.