GRIP&GLANS
voor organisaties

Werken met GRIP&GLANS

Wanneer je een GRIP&GLANS organisatie bent, mag je in je gemeente de G&G groepscursus geven. Om deze cursus te mogen geven volg je als professional eerst de tweedaagse docententraining. Deze wordt twee keer per jaar door ons aangeboden.

GRIP&GLANS-groepscursus geven

De G&G-groepscursus is gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden (glans). Sinds meerdere jaren wordt de G&G-groepscursus in heel Nederland uitgevoerd en werkt het G&G-team aan nieuwe vormen van G&G-cursussen. In de afgelopen jaren zijn meerdere studies gedaan naar de effectiviteit van de G&G-groepscursus. Hieruit bleek dat mensen inderdaad betere zelfmanagers kunnen worden van hun eigen welbevinden. Na afloop van de cursus scoorden cursusgroepen hoger op zelfmanagementvaardigheden en welbevinden, vergeleken met controlegroepen. Ook voelden de deelnemers zich beduidend minder eenzaam. De GRIP&GLANSgroepscursus is in 2023 opnieuw erkend als en door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid, en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Contact opnemen