Aan deze website wordt momenteel gewerkt

De GRIP&GLANS groepscursus.

Training tot GRIP&GLANS-docent

 

U werkt dagelijks met mensen in de tweede levenshelft en levert een bijdrage aan hun gezondheid en welbevinden. Dat is niet altijd gemakkelijk want de tweede levenshelft is een levensfase waarin veranderingen en verliezen gaan optreden. Bijvoorbeeld veranderingen in sociale relaties, sociale rollen, zingeving, plezierige activiteiten, gezondheid, onafhankelijkheid, of woongenot. Hierdoor kan een verminderd welbevinden (‘glans’) ontstaan, wat zich uit in bijvoorbeeld somberheid, angst, eenzaamheid en/of lichamelijke klachten. Tegelijkertijd ervaren mensen ook vaak een verminderd vermogen om zelf iets aan de situatie te doen (‘grip’), waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan van steeds minder welbevinden en eigen regie. Over het algemeen ervaren vrouwen dit vaker dan mannen. De GRIP&GLANS; groepscursus is een effectieve interventie die 50+ vrouwen leert om zelf deze spiraal weer om te buigen in een opwaartse spiraal. De vrouwen ontdekken (weer) wat ze belangrijk vinden voor hun eigen welbevinden en hoe ze daar zelf (weer) grip op kunnen krijgen

 


De GRIP&GLANS; groepscursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur, en een terugkombijeenkomst na 3 maanden. Groepen bestaan uit 8-12 deelnemers. De cursus wordt gegeven door twee door het G&G; Programma getrainde G&G-docenten.;

 

Erkenning

 

De interventie Grip & Glans is erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

 

De GRIP&GLANS-docententraining

 

De GRIP&GLANS-docententraining; is een intensieve training van twee dagen, waarin u:

 • Kennis neemt van de theoretische achtergrond van de G&G-groepscursus, met name de theorie van zelfmanagement-van-welbevinden, die de basis vormt voor de cursus.
 • Leert stapsgewijs de gehele G&G-groepscursus te geven aan de hand van de zeer gedetailleerde G&G-docentenhandleiding.
 • Leert de GLANS-schijf-van-vijf te gebruiken als hulpmiddel en de oefeningen daarbij over te dragen aan de deelnemers.
 • Ervaart hoe het is om ‘deelnemer’ aan de G&G-cursus te zijn. Ook leert u een professionele G&G-docent te zijn door praktische oefeningen tijdens de training.
 • Inzicht krijgt in de organisatorische aspecten rond het opzetten de G&G-groepscursus.
 • Geïnformeerd wordt over eventuele deelname aan evaluaties van de G&G-groepscursus door het GRIP&GLANS Programma en over nieuwe ontwikkelingen en doorontwikkelingen rond G&G.

 

Voor wie

 

HBO-geschoolde professionals die werkzaam zijn in welzijn en/of zorg (voor ouderen) zoals welzijnsprofessionals, verbonden aan een welzijns- of andere maatschappelijke organisatie, of vrijgevestigde zorg- of welzijnsprofessionals. Om de kwaliteit van de cursus te bewaken stellen wij de volgende eisen aan G&G-docenten;:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met het begeleiden van groepen (ouderen)
 • In staat met “de handen op de rug” te werken en uit te gaan van de kracht van mensen in plaats van problemen en tekorten
 • De gehele G&G-docententraining met goed gevolg afgerond
 • Een collega met wie zij de G&G groepscursus kan geven en die ook is getraind tot G&G-docent
 • Zich inzet voor het behoud van de evidence-based kwaliteit van de G&G methode, door zich strikt te houden aan de G&G-docentenhandleiding