Aan deze website wordt momenteel gewerkt

G&G certificaat

Organisaties die twee jaar of langer met GRIP&GLANS werken, kunnen in aanmerkingen komen voor het GRIP&GLANS-certificaat. Een organisatie ontvangt het GRIP&GLANS-certificaat als het aantoonbaar aan de onderstaande certificeringseisen voldoet. De GRIP&GLANS-certificeringseisen luiden als volgt:

  1. Er is tenminste één professional getraind in GRIP&GLANS;
  2. Er is een GRIP&GLANS-coördinator;
  3. Er is een toeleidingsstructuur; er is in voorzien dat toeleiders geïntroduceerd worden in GRIP&GLANS;
  4. Er wordt tenminste één groepscursus per jaar verzorgd;
  5. De coördinator en andere relevante personen evalueren ieder jaar in hoeverre er groepscursussen zijn gegeven, hoe de groepscursussen zijn ervaren, of er veranderingen zijn opgetreden naar aanleiding van de cursus en of er voldoende actie wordt ondernomen om deelnemers te werven;
  6. De opgeleide GRIP&GLANS-docenten volgen jaarlijks een Kennisbijeenkomst of een webinar.

Voor het aanvragen van het certificaat dient de organisatie een zelfevaluatie (online vragenlijst) in te vullen. De zelfevaluatie gaat onder meer over hoe de organisatie GRIP&GLANS de afgelopen twee jaren heeft geïmplementeerd. Het GRIP&GLANS-consortium beoordeelt aan de hand van de zelfevaluatie of de organisatie voldoet aan de certificeringseisen.

Vragen over de certificering van GRIP&GLANS of in aanmerking komen voor het GRIP&GLANS-certificaat? Stuur dan een e-mail naar info@gripenglans.nl, bel naar 050 363 3311 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier